[47/329] Józefa Hrynkiewicz: Na Exposé Pana Premiera Czekało Dziś Z Nadzieją Wielu Polaków.